Computer imaging

Svakodnevna upotreba digitalne fotografije, rvg-a i intraoralne kamere u poslu doprinosi lakšem i preciznijem radu pri ostvarenju pacijentovih želja. Kombinovanjem ovih tehnologija pacijent lakše dobija uvid u stanje u kojim se nalazi i pri tom postaje svjesniji napora i truda koji moraju biti uloženi da bi se dogovoreno i ostvarilo.

CAD - CAM
Kompjuterski potpomognut dizajn i modeliranje fiksnih protetskih radova je trenutno poslednji trend u stomatologiji. Sve više firmi pravi svoja rješenja zasnovana na ovoj tehnologiji. Sironin "Cerec Inlab 3" koji i mi posjedujemo u našem tehničkom laboratoriju je najpopularniji među njima i koristimo ga maximalno u našem radu.

EasyShade - Kompjutersko određivanje boje zuba
EasyShade je najnagrađivaniji aparat iz domena elektronskog uzimanja boje zuba. Naime prilikom izrade bilo koje vrste protetskog nadomjestka pored oblika i samog izgleda zuba jako bitan aspekt je i boja zuba. Ponekad i pored svih napora je jako teško odrediti pravu boju zuba a ukoliko dođe do greške sva estetika dođe u pitanje. EasyShade aparat nam pomaže da neovisno od uslova u kojima radimo (dan-noć, više-manje svjetla...) uvijek bez greške odredimo boju zuba i ne samo nju nego da i u toku rada vršimo kontrolu boje kako bi dogovorenu boju i ispoštovali do kraja.

"Beyond" – izbjeljivanje zuba
Koristeći najmoderniju metodu izbjeljivanja američke firme "Beyond Dental", u našoj poliklinici je moguće izbjeliti vaše zube i do 8 nijansi u toku samo jedne posjete. Proces izbjeljivanja traje oko 30 minuta a kompletan tretman uključujući pritom i pripremu pacijenta nešto manje od jednog sata.

Kompjuterski bazirana evidencija.
Svako radno mjesto u našoj stomatološkoj poliklinici je opremljeno računarom koji je dio ukupne mreže i stomatolog u svakom trenutku ima uvid i pristup svim podatcima pacijenta ali i pratecim RTG snimcima kao i fotografijama. Ovakav pristup podacima nam omogucava lakše pračenje pacijenata tokom terapije i povečava efikasnost u radu.

Strojna obrada kanala u Endodonciji.
Endodoncija je veoma bitna oblast u svakodnevnom radu stomatologa s pacjentima. Ponekad zavisno od situacije i niza radnji koje se moraju preduzeti tokom liječenja, endodotski tretman može da bude podjednako frustrirajući kako za pacijenta tako i za stomatologa. Strojna obrada kanala je danas standard na zapadu. Mi u našoj poliklinici koristimo najmoderniji aparat za obradu korijenskih kanala sa ugradenim apexlokatorom što nam ubrzava rad, smanjuje broj posijeta i povećava preciznost u radu.

 
Copyright © 2007 Stomatološka poliklinika ''Huskanović''

Site design by