Dr Muhamed Huskanović, specijalista Oralne hirurgije

Osnivač je stomatološke poliklinike "Huskanović". 1969-te godine diplomirao je na Stomatološkom fakultetu u Sarajevu, na kome je nakon par godina specijalizirao i Oralnu hirurgiju. 1990-te među prvima osniva privatnu stomatološku praksu u Brčkom. Nakon rata svoju praksu nastavlja u Tuzli. 2007 praksa prerasta svoje okvire i prelazi u Stomatološku polikliniku "Huskanović" sa vlastitim tehničkim laboratorijem i nekoliko uposlenih. Učesnik je velikog broja kurseva i seminara kako u zemlji tako i u inostranstvu. Sa velikom strašću i pažnjom prati najnovija zbivanja u svijetu stomatologije i pokušava ih približiti svojim pacijentima.

Dr Vedrana Ribić
Diplomirala na Stomatološkom fakultetu u Beogradu 2008. godine. Pripravnički staž obavila je takođe na Stomatološkom fakultetu u Beogradu ističući se kao perspektivna mlada doktorica. U Poliklinici Huskanović počinje raditi 2009 godine. Kao posebno polje interesovanja navodi endodonciju.

Dr Sedina Mulahalilović
Diplomirala na Stomatološkom fakultetu u Sarajevu. Radila u Domu zdravlja Banovići, a potom u Domu zdravlja Orašje. U Poliklinici Huskanović radi od 2009. godine. Ima 3 godine radnog iskustva.

glavna sestra Remzija Mehić
U radnom odnosu je od juna 2002 godine. Zvanje asistenta stekla je u Njemačkoj u periodu 1995-98. Radila je u zubnoj ordinaciji Dr. Enumert od juna 1995 do setpembra 1998. Diplomirala je u februaru 2005 i stekla zvanje profesorice njemačkog jezika i književnosti.

sestra Dasmira Fajić
Srednju medicinsku školu završila u Tuzli 2008. godine i od tada radi kao stomatoloŇ°ka sestra u Poliklinici Huskanović. Trenutno završava Srednju zubotehničku školu u Gračanici.

 
Copyright © 2007 Stomatološka poliklinika ''Huskanović''

Site design by