Mevlija Konjić

Medicinsku školu završila 2003.godine. u Tuzli 2008. godine je diplomirala i stekla zvanje diplom. Pedagog – psiholog. Radi od 2010 . godine kao sestra – asistent.

Zakažite pregled već danas

Zakažite pregled u Poliklinici “Huskanović”
Tuzla – Brčko

Telefon: +387 35 316 540