IMPLANTATI

Slučaj - 1

Pacjentica se je javila sa bezubom gornjom vilicom, njena želja je bio fiksni protetski rad u gornjoj vilici koji se ne skida. Predložena joj je ugradnja 7 implantata i izrada mosta na njima. Na slikama vidimo prikaz situacije 6 mjeseci nakon ugradnje i završene osifikacije i na kraju postavljanje konačnog rada.

6 mjeseci postoperativno,
ugradnja nadogradnji
finalni rad,
pogled sa bočne strane


finalni rad, pogled na front


Slučaj - 2

Pacijent je u vrijeme ugradnje implantata imao 77 godina. Zahtijevao je fiksno protetsko rješenje.U donjoj vilici je imao svoja 4 zuba a u gornjoj je bila totalna bezubost. Na slikama su prikazani mostovi u ustima pacijenta prije i nakon ugradnje implantata.

Stanje u ustima pacijenta prije tretmana


Stanje u ustima pacijenta poslije tretmana

 
Copyright © 2007 Stomatološka poliklinika ''Huskanović''

Site design by