Opšta stomatologija

Stomatološki pregled opšti 0
KM
Stomatološki pregled sa tumacenjem RTG snimka 5 KM
RVG snimak zuba 10 KM
Ortopantomogram 20 KM
Prva pomoc (drenaža zuba) 20 KM
Cinkoxid zavoj (lijecenje alveolitisa) 15 KM
Extrakcija (vadenje) zuba sa anestezijom 20 KM
Extrakcija (vadenje) zaostalih korjenova 25 KM
Komplikovano vađenje zuba 40 KM
Helio (bijela) plomba jednoslojna 25 KM
Helio (bijela) plomba višeslojna 30 KM
Amalgamska plomba (jednoslojna) 25 KM
Amalgamska plomba (višeslojna) 30 KM
Nadogradnja više od 1/2 zuba
(bijelom ili amalgamskom plombom)
40 KM
Glasjonomerna plomba (jednoslojna) 15 KM
Glasjonomerna plomba (višeslojna) 20 KM
Caries profunda + calcii + zinkoxid 20 KM
Caries profunda + calcii + fosfat 20 KM
Indirektno prekrivanje pulpe 5 KM
Direktno prekrivanje pulpe 10 KM
Parapulparni kocic (prilikom nadogradnje zuba) 10 KM
Konfekcijski kocic (prilikom nadogradnje zuba) 20 KM
Liveni kocic (prilikom nadogradnje zuba) 50 KM
Cirkonijski kocic (prilikom nadogradnje zuba) 60 KM
Termokauterizacija polipa gingive 10 KM
Impregnacija zuba (po zubu) 10 KM
Fluoridizacija zuba (po zubu) 15 KM
Zalijevanje fisura (po zubu) 20 KM

Endodoncija
Amputacija komore pulpe + direktno prekrivanje 30 KM
Lijecenje jednokorijenog zuba sa plombom
(vitalna ili mnortalna extripacija)
70 KM
Lijecenje jednokorijenog zuba sa plombom (gangrena) 90 KM
Lijecenje dvokorijenog zuba sa plombom
(vitalna ili mortalna extripacija)
90 KM
Lijecenje dvokorijenog zuba sa plombom (gangrena) 110 KM
Lijecenje trokorijenog zuba sa plombom
(vitalna ili mortalna extripacija)
120 KM
Lijecenje trokorijenog zuba sa plombom
uz aplikaciju linkocina (gangrena)
150 KM
Revizija endodontskog lijecenja (po kanalu) 20 KM
Vadenje stranog tijela iz kanala (igla, šaraf ili kocic) 50 KM

Bolesti usta i parodontologija
Cišcenje zubnog kamenca 1 vilica 15 KM
Cišcenje zubnog kamenca 2 vilice 30 KM
Cišcenje zubnog kamenca uz dodatnu aplikaciju Airflowa 50 KM
Cišcenje zubnog kamenca
uz aplikaciju Airflowa i impregnaciju zuba
90 KM
Inicijalna parodontološka terapija 40 KM
Kiretaža zuba uz aplikaciju hlorhexidina (po zubu) 20 KM
Kiretaža džepova >5mm
uz aplikaciju antibiotika arestina (po zubu)
30 KM
''Flap operacija'' (po zubu) 30 KM
Uklanjanje recesija zuba operativnom ¨tunel¨ tehnikom 100 KM

Protetika
Parcijalna proteza sa 1 ili 2 zuba tkz. Žabica 100 KM
Parcijalna akrilatna proteza 210 KM
Parcijalna akrilatna proteza (subtotalna) 230 KM
Totalna akrilatna proteza 250 KM
Parcijalna wizil proteza 450 KM
Parcijalna proteza sa ''atachmenima'' 1250 KM
     
Jednodjelna livena navlaka 100 KM
Akrilatna krunica ili clan u mostu 100 KM
Metalokeramicka krunica ili clan u mostu 200 KM
Bezmetalna krunica ili clan u mostu 350 KM
     
Silikonska udlaga kod pacjenata sa bruksizmom 60 KM
Reparatura proteze 20 KM
Dodatak zuba u protezi (po zubu) 20 KM
Dodatak kukice u protezi 20 KM
Zamjena gumica u atachmenima 30 KM
Ponovno cementiranje krunice 15 KM
Skidanje mosta
(rasjecanje i skidanje krunice nosaca po zubu)
10 KM

Estetska stomatologija
Izbjeljivanje zuba jednoseansno ¨Beyond metoda¨ 250 KM
Izbjeljivanje avitalnog zuba sa plombom 75 KM
Kompozitni veeners
(kompozitna faseta na prednjim zubima)
50 KM
Veneers (CAD-CAM frezani keramicki) 350 KM
Inley, onley, Overlay (CAD-CAM frezani keramicki) 200 KM

Implantologija
Ugradnja SKY implantata
sa nadogradnjom i metalokeramickom krunicom
1300 KM
Totalna proteza na 2 implantata 3500 KM
Ugradnja BioOss vještacke kosti
sa resorbujucom membranom
od 750 KM

Oralna Hirurgija
Incizija apscesa intraoralno 20 KM
Incizija apscesa intraoralno uz postavljanje drenaže 30 KM
Ekstrakcija zaostalog korijena zuba operativno 60 KM
Hirurško odstranjivanje impaktiranog ili reteniranog zuba 80 KM
Tretman otvorenog sinusa u toku ekstrakcije zuba 100 KM
Nivelatio processus alveolaris 30 KM
Parcijalna modelacija alveolarnog grebena 60 KM
Redukcija alveolarnog grebena tubera i torusa 80 KM
Repozicija luksiranog vilicnog zgloba 10 KM
Postavljanje fiksacionih šina kod luksiranih zuba 50 KM
Reinplantacija zuba sa fiksacijom 200 KM
Frenulektomija 50 KM
Gingivektomija 50 KM
Fenestracija reteniranog zuba (samo meke strukture) 50 KM
Operativno lijecenje zuba - Apikotomija
(sa prethodno napunjenim kanalom i plombom)
100 KM
Operativno lijecenje zuba - Apikotomija 140 KM
Uklanjanje resice na jeziku 50 KM
Drenaža wartonovog i Stenonovog kanala 30 KM

 
Copyright © 2007 Stomatološka poliklinika ''Huskanović''

Site design by