Dr. Din Delibegović

Biografija

Dr. Din Delibegović, rođen 13.05.1996. godine u Kanadi, tačnije Winnipeg-u. Osnovnu školu i gimnaziju završava u Tuzli. Univerzitetski studij na Stomatološkom fakultetu u Sarajevu upisao je akademske 2015/2016. godine, a uslove za uspješnu odbranu završnog rada stekao je 2020/2021. godine. Te stiče zvanje doktora dentalne medicine.
Za vrijeme studija dobrovoljno je volontirao u nekoliko stomatoloških ordinacija u cilju usvajanja osnova praktičnog stomatološkog rada i usavršavanja komunikacije sa pacijentima.
U septembru 2021. godine se zapošljava u Stomatološkoj poliklinici Huskanović gdje i započinje svoju karijeru.
U cilju sticanja novih znanja i tehnika, pohađao je edukacije iz oblasti endodoncije, protetike i restaurativne stomatologije koje uspješno primjenjuje u svakodnevnoj praksi.