Dr. Merjema Mehmedović

Biografija

Nakon završene Srednje medicinske škole u Tuzli, upisuje Stomatološki fakultet u Sarajevu na kojem diplomira 2022. godine.
U aprilu 2023. godine postaje član poliklinike.
Kontinuirano se educira i usavršava na raznim kongresima i radionicama.